hamburger_beige_dark
helper

Långiver

Kredittpolicy

Kredd har en streng kredittpolicy og avslår flere låntakere som i dag blir godkjent av andre norske aktører. Vår samarbeidspartner har gode innkrevingsprosesser og rutiner dersom låntaker ikke betaler i tide. I lånekontrakten som låntaker og långiver signerer, vil et eventuelt oppgjør ved mislighold sikres av Lindorff.

Hva skjer dersom låntaker ikke betaler i tide

Vi har strenge rutiner i samarbeid med Lindorff for låntakere som ikke betaler i tide. Alle låntakere oppfordres til å tegne en avtalegiro-avtale med Kredd, slik at månedlige betalinger trekkes automatisk.

 • Dag 10

  Låntaker mottar første varsel

  ic_arrow_36x36

  Låntaker mottar en mail fra Kredd med varsel om forsinket betaling og betalingsinformasjon.

 • Hver 10 dag

  Låntaker mottar ytterligere påminnelser

  ic_arrow_36x36

  Låntaker mottar mail fra Kredd med varsel om forsinket betaling og betalingsinformasjon. Det informeres også om at lånet vil selges til et inkassoselskap om ikke skyldig innbetales.

 • Dag 61

  Salg av fordring

  ic_arrow_36x36

  Lånet selges til Lindorff som kjøper fordringen og overtar innkrevingsprosessen. Långiver er sikret å få tilbake store deler av investeringen, der beløpet avhenger av risikoklasse. Se prismatrise fra Lindorff under.

Salg av misligholdte lån

Kredd har inngått en avtale med Lindorff som sikrer investor store deler av investert beløp dersom lånet er misligholdt med mer enn 60 dager. Summen långiver sitter igjen med ved salg av misligholdte lån varierer med forventet mislighold og størrelse på lånebeløpet, vist i tabellen under:

A
B
C
D
E
F
Salgssum
90%
81%
72%-83%
78%
78%
74%

Kredittvurdering

Vi bruker tredjeparter for å vurdere kredittverdigheten til låntakere og dele inn i risikokategorier. Kun solide låntakere får innvilget lånesøknaden, og vi stiller som minimumskrav at låntaker har en nettoinntekt på 265.000 kr, er over 20 år og ikke har betalingsanmerkninger. Vi vurderer også hver enkelt låntaker opp mot krav til betjeningsevne, gjeldsgrad og avdrag, i tråd med Finanstilsynets retningslinjer for ansvarlig utlånspraksis.

Hvilken rente låntaker tildeles avhenger av faktorer som nettoinntekt, om personen eier bolig og en rekke andre variabler. Større lånebeløp for låntaker medfører også høyere risiko, noe som reflekteres i renten.

0

Betalingsanmerkninger

265.000 kr

Minimum årsinntekt

20 år

Alder

Minimumskrav til låntaker

 • Alder: 20-65 år
 • Årlig inntekt: 265.000 kr
 • Ingen betalingsanmerkninger

Historiske tap på usikret gjeld

Historisk sett har tapene innen usikret gjeld i Norge vært lave. Ved å låne ut gjennom Kredd låner du ut penger til norske lønnsmottagere og norsk økonomi, og vi setter strengere krav til våre låntakere enn mange av dagens aktører.

Under kan du se historiske tapstall fra forbrukslån for det norske markedet:

Historiske tapstall forbrukslån Norge

Kilder: Finanstilsynet