hamburger_beige_dark
helper

Låne

Renter og gebyrer

Det er viktig for oss å være åpne om kostnadene før du søker om lån. Derfor har vi en enkel prisingsmodell der du betaler et engangsgebyr på  av lånebeløpet. De nominelle rentene varierer fra .

Kostnader ved å låne

I tillegg til de månedlige rentekostnadene må du betale et engangsgebyr til Kredd for å dekke våre kostnader knyttet til å tilrettelegge og administrere lånet. Gebyret trekkes fra lånebeløpet før lånet utbetales til låntaker.

Under følger et eksempel på Kredd sin kostnadsstruktur:

Kari har fått et lån på 150.000 kr finansiert gjennom Kredd. Hun betaler en rente på 6,99% og løpetiden er 5 år.

  • Lånebeløp: 150.000 kr
  • Gebyr til Kredd: 4.500kr
  • Utbetalt til Kari: 145.500 kr
  • Månedlige avdrag: 2.969 kr
  • Totalkostnad: 182.668
  • Nominell rente: 6.99%
  • Effektiv rente: 8.6%

Slik fastsetter vi renten din

Basert på lånebeløp og økonomisk situasjon vil vi beregne din betalingsevne og fastsette rente ut fra vår vurdering. Vi tar hensyn til følgende når vi bestemmer renten:

  • 1. Inntekt
  • 2. Gjeld
  • 3. Bo og familiesituasjon

Kredittklasser

Når du søker om et lån, blir du tildelt en kredittklasse og en rente basert på en kredittvurdering. Vi bruker seks kredittklasser hvor kredittklasse A representerer beste kredittvurdering og F representerer den dårligste.

Under følger en oversikt over den nominelle renten til hver kredittklasse.

ABCDEF
4.99%5.99%6.49%6.99%7.49%8.49%

Høyest kredittvurdering

Lavest kredittvurdering

Løpetid

Alle lån har en løpetid fra , og du kan betale tilbake helt kostnadsfritt etter et første året. Dersom du ønsker å betale tilbake tidligere enn dette må du kompensere långiver for tapte renteinntekter det første året.

Pristabell

Under følger en komplett oversikt over nominelle renter, gebyrer og effektive renter.

A
B
C
D
E
F
Nominell rente
4.99%
5.99%
6.49%
6.99%
7.49%
8.49%
Tegningsgebyr
3%
3%
3%
3%
3%
3%
Effektiv rente
6.43%
7.51%
8.05%
8.60%
9.14%
10.25%

*Effektiv rente er beregnet ut fra en eksempelsum på 150 000 kr