hamburger_beige_dark
helper

Om Kredd

Kredd er et norsk fintech-selskap som skaper et smartere og mer brukervennlig lånemarked. Med ny teknologi utfordrer vi etablerte forretningsmodeller og gir både låntakere bedre betingelser.
Kredd TeamKredd Team

Hvem er Kredd

Kredd er et norsk fintech-selskap som skaper et mer effektivt lånemarked. Gjennom vår brukervennlige plattform hjelper vi låntakere få en bedre oversikt over sin egen økonomi og betingelser på sine lån.

Vi er opptatt av at forbrukere skal ta veloverveide beslutninger og ikke ta opp gjeld de ikke kan betjene. Derfor har vi utviklet en markedsledende teknologi for innhenting og kartlegging av finansiell data.

I tillegg til å formidle lån leverer vi også teknologi til banker gjennom Kredd Technologies. Da blir teknologien til Kredd enda bedre, og vi sørger for at flere aktører kan ta bedre beslutninger.

Kredd Owner

Team og eiere

Kredd sin ledelse og styre består av personer med lang erfaring fra ulike deler av finansbransjen, som finans, IT, kredittanalyse, energi og markedsføring. Se full oversikt over ansatte og styret her.

Dagens eiere består av ledende personer fra energi- og finansbransjen, samt gründerne og ansatte i selskapet. De største aksjonærene er Pemco Invest og gründerne i selskapet.


Sikkerhet

Sikkerhet har høy prioritet hos oss og vi har gode rutiner som sørger for at det er trygt å være låntaker på plattformen.

Vi benytter oss av det amerikanske selskapet Q2 som leverandør av vårt kjernesystem. Q2 er en erfaren internasjonal leverandør av IT-systemer inn mot bank og finans. Selskapet leverer allerede IT-tjenester til flere store seriøse aktører i andre land, som ABN Ambro og Rabobank.

Ansvar og regulering

Låneformidling er en regulert finansiell virksomhet. Kredd innehar konsesjon som betalingsforetak og er registrert som låneformidler hos det norske Finanstilsynet. Du kan finne oss i konsesjonsregisteret til Finanstilsynet her . Vi følger de til enhver tid gjeldende lover og retningslinjer mot forbrukere og partnere.

Vi har tro på at det å tilby de beste betingelsene og gode produkter vil føre til at flere får øynene opp for Kredd. Samtidig ønsker vi å bidra til å skape et sunt og bærekraftig finansmarked, og innvilger ikke søknader der vi vurderer at lånet ikke er bærekraftig.

Samarbeidspartnere

Under kan du finne en oversikt over våre samarbeidspartnere

Kredd i media

Vanlige spørsmål

 • Hvem er Kredd?

  ic_arrow_36x36

  Kredd er en plattform som gir låntakere bedre oversikt over egen økonomi, samt gir långivere muligheten til å tilby låntakere bedre betingelser på en brukervennlig måte.

 • Hvordan tjener Kredd penger?

  ic_arrow_36x36

  Kredd tjener i dag penger på å formidle lån, herunder å ta et formidlingsgebyr. I fremtiden vil Kredd også ta et gebyr for å gjennomføre transaksjoner.

 • Hvem eier Kredd?

  ic_arrow_36x36

  Kredd er eid av gründerne og finansielle investorer.

 • Hvordan er Kredd regulert?

  ic_arrow_36x36

  Kredd innehar konsesjon som betalingsforetak og er registrert som låneformidler hos det Norske Finanstilsynet.Selskapet har rettigheter til å gjennomføre transaksjoner, samt tilrettelegge for låneforholdet mellom låntaker og långiver.