hamburger_beige_dark
helper

Långiver

Kredittpolicy og risiko

Å investere i lån gjennom Kredd skal være trygt og enkelt. Vi i Kredd er opptatt av gi deg som långiver mest mulig opplæring og informasjon, slik at du kan ta veloverveide valg når du investerer. På denne siden kan du lese om hvor stor risiko du faktisk tar når du investerer i lån, og hvordan Kredd vurderer låntakere.

Grundig kredittsjekk av låntakere

Hos Kredd har vi strenge krav til hvem som får lån, og gjennomfører grundige kredittvurderinger før et lån innvilges. Kun de som passerer Kredd sine krav vil motta et lånetilbud og få lånet lagt ut på markedsplassen.

I tillegg til at låntaker må ha et positivt budsjett etter at økonomien er kartlagt, har vi følgende minimumskrav:


 • 1. Årlig bruttoinntekt på 
 • 2. Ingen betalingsanmerkninger
 • 3. Maks   i usikret gjeld

Slik er prosessen

Kredd ligger langt fremme i å ta i bruk digital innhenting av opplysninger for å vurdere søknader. Alle som søker gjennom Kredd må dele gjeldsinformasjon fra Gjeldsregisteret, skattemelding og dokumentasjon på lønnsinntekt med Kredd.

Under kan du se hvilke tjenester vi henter data fra, og hvordan datainnhentingen foregår.

Asset 1

Gjeldsregisteret

Låntaker deler oversikt over usikret gjeld digitalt gjennom partnerløsningen til Gjeldsregisteret AS.

Asset 1
ic_login_36x36

Søknad

Låntaker fyller inn ønsket lånebeløp og starter en søknad.

Asset 2

Kredittsjekk og kontroll

En kredittsjekk gjennomføres og Kredd innhenter opplysninger om inntekt og annen gjeld. Dette presenteres for låntaker som kontrollerer opplysningene.

Asset 2
Asset 1

Lånetilbud

Låntaker mottar et lånetilbud hvis minimumskravene til Kredd er møtt og en levekostanalyse tilsier at lånet er bærekraftig.

Asset 1

Dokumentasjon

Kunden laster opp skattemelding og dokumentasjon på lønnsinntekt. Kredd gjennomfører en manuell sjekk og kryssjekker sikret gjeld mot Kartverket og Løsøreregisteret i nåtid.

Asset 5$
Asset 6

Markedsplassen

Ser alt greit ut og opplysningene stemmer legges lånet ut på markedsplassen slik at långivere kan investere i lånet.Hva skjer dersom låntaker ikke betaler i tide

Vi har strenge rutiner for låntakere som ikke betaler i tide. Alle låntakere oppfordres til å tegne en avtalegiro-avtale med Kredd, slik at månedlige betalinger trekkes automatisk.

 • Dag 10

  Låntaker mottar første varsel

  ic_arrow_36x36

  Låntaker mottar en mail fra Kredd med varsel om forsinket betaling og betalingsinformasjon. Kredd sender også sms til låntaker etter en uke med betalingspåminnelse.

 • Hver 10 dag

  Låntaker mottar ytterligere påminnelser

  ic_arrow_36x36

  Låntaker mottar mail og sms fra Kredd med varsel om forsinket betaling og betalingsinformasjon. Det informeres også om at lånet vil selges til et inkassoselskap om ikke skyldig innbetales. Er låntaker forsinket med over 30 dager vil Kredd ringe låntaker ukentlig for å avklare status.

 • Dag 61

  Salg av fordring

  ic_arrow_36x36

  Lånet selges til et selskap som kjøper fordringen og overtar innkrevingsprosessen. Långiver er sikret å få tilbake store deler av investeringen, der beløpet avhenger av risikoklasse. Se prismatrise under.

Salg av misligholdte lån

Kredd har inngått en avtale med et selskap som sikrer investor deler av investert beløp dersom lånet er misligholdt med mer enn 61 dager. Summen långiver sitter igjen med ved salg av misligholdte lån varierer med sannsynlighet for mislighold og lånets risikoklasse, som vist i tabellen under:

A
B
C
D
E
F
Salgssum
64%
64%
56%
53-56%
50-53%
50%

Ingen

betalingsanmerkninger

minimum brutto årsinntekt

Positive

levekostnader

Minimumskrav til låntaker

 • Ingen betalingsanmerkninger
 • Årlig bruttoinntekt: 
 • Positive levekostnader

Historisk tap og mislighold

Kredd har siden oppstart hatt lavere tap og misligholdsrater sammenlignet med norske forbrukslånsbanker. I grafene under kan man se utviklingen i mislighold og tap siden oppstart.

Forsinket betaling 30 dager

Andel av utlån gjennom Kredd som er mer enn 30 dager forsinket med betaling. Andelen er målt opp mot 90 dagers mislighold for norske forbrukslånsbanker.

Mislighold 30 dager Kredd

Mislighold 90 norske forbrukslånsbanker

Kilde markedsdata: FinanstilsynetTap på utlån

Historiske tap på markedsplassen som andel av utestående lån etter salg av misligholdt engasjement.