hamburger_beige_dark
helper

Långiver

Statistikk

Vi i Kredd har stor tro på egen forretningsmodell og ønsker full åpenhet rundt avkastningen til aktører innen folkefinansiering. Derfor gir vi deg en detaljert oversikt over hvordan lån formidlet gjennom Kredd har prestert siden oppstarten. Tallene skal oppdateres hvert kvartal.

Historisk årlig avkastning etter tap

Avkastningen er beregnet ved å dele renteinntekter minus tap på utestående lånebok ved starten av perioden. Alle utlån i Kredd sin portefølje er inkludert og avkastningen er annualisert.Forsinket betaling 30 dager

Andel av utlån gjennom Kredd som er mer enn 30 dager forsinket med betaling. Andelen er målt opp mot 90 dagers mislighold for Norske forbrukslånsbanker.

Mislighold 30d Kredd

Mislighold 90d Norske forbrukslånsbanker

Kilde markedsdata: FinanstilsynetTap på utlån

Tap som andel av utestående lån etter salg av misligholdt engasjement.Vekst i lån formidlet

Totalt formidlet gjennom Kredd sin plattform siden oppstart.