hamburger_beige_dark
helper

Om oss

Hvordan klager jeg?

Vi forsøker vårt ytterste å gi deg som kunde en god opplevelse. Her kan du finne informasjon om hvordan du kan kontakte oss dersom du har tilbakemeldinger, eller ønsker å klage.

Policy for klagebehandling og kundehenvendelser

Kredd tar tilbakemeldinger fra våre kunder på alvor og har derfor utarbeidet en policy for klagebehandling som skal bidra til en rask og profesjonell håndtering. Vi setter stor pris på tilbakemeldinger ifra brukere av Kredds tjeneste og er alltid interessert i å motta innspill og tilbakemeldinger som bidrar til å forbedre vår tjeneste.

Under har vi beskrevet saksgangen for klager, samt hvilke klageinstanser du som kunde av Kredd kan kontakte dersom du ikke er fornøyd med vår klagebehandling.

Spørsmål og tilbakemeldinger

Har du spørsmål om Kredds tjeneste eller ønsker å komme med tilbakemeldinger kan du kontakte oss gjennom vår chat-tjeneste på nettsiden, eller sende en epost til hei@kredd.it. Chat-tjenesten er bemannet mellom kl 09-12 og 13-17 på hverdager.

Klager

Ønsker du å levere en klage på Kredds tjeneste kan dette sendes per epost til klage@kredd.it eller på brev til Vollsveien 13B 1366 Lysaker. Vennligst legg ved relevant dokumentasjon og annen informasjonen som er relevant klagebehandlingen.

  1. Når vi mottar klagen vil du motta en automatisk bekreftelse på at klagen er mottatt.
  2. Kredd vil deretter gjennomføre en grundig behandling av din klage. Klager vil ikke bli behandlet av personell som tidligere er involvert i klagesaken.
  3. Du vil motta en skriftlig tilbakemelding med utfall av vår behandling av klagen. Er du uenig i vår vurdering av klagen kan du videresende saken til Finansklagenemnda (se punkt under).


Finansklagenemnda

Finansklagenemnda (FinKN) er en bransjeorganisasjon som behandler tvister som oppstår mellom finansforetak og deres kunder. Nemnda har som mål å løse konflikter utenfor domstolene (såkalt «utenrettslig tvisteløsningsorgan»).

Du finner klageskjema og ytterligere beskrivelse av saksbehandling på finansklagenemndas sider her.

Last ned dette dokumentet i pdf-format

Last ned