hamburger_beige_dark
helper

Långiver

Avkastning

Ved å låne ut gjennom Kredd kan du oppnå god avkastning på sparepengene dine. Kredd kutter fordyrende mellomledd og holder kostnadene lave slik at en større del av overskuddet tilfaller deg som långiver.

Oppnå positiv avkastning på sparepengene

Etter flere år med rekordlave renter har norske småsparere sine sparepenger blitt spist opp av inflasjon. Når renteinntektene er lavere enn den generelle prisstigningen i økonomien, betyr dette at du hvert år får redusert formue ved å ha penger i banken. Dette er bra for bankene, men veldig dårlig for småsparere.

Utlån gjennom Kredd har renteinntekt på mellom ,  og har historisk gitt en avkastning på . Å gi lån gjennom Kredd innebærer risiko for tap av deler av investeringen og er ikke dekket av bankenes sikringsfond.

Hvor mye får du igjen på sparepengene dine?

Ved å ta litt høyere risiko kan man oppnå en god avkastning ved å låne ut gjennom Kredd. Sammenlign hva en veldiversifisert portefølje hos Kredd kan gi av avkastning sammenlignet med bankinnskudd. Vi har trukket en prisstigning på 2%, som er inflasjonsmålet til Norges Bank.

ic_arrow_36x36
ic_arrow_36x36
  • I banken har du tapt kr {{ bankReturn | formatDot }} etter 5 år, mens din forventede avkastning med en stor og veldiversifisert portefølje gjennom Kredd er kr {{ kreddReturn | formatDot }}

Investering hos Kredd

Bankinnskudd

* Beløp vises etter forventede tap og kostnader, og forutsetter re-investering av avdrag og renter. Renteinntektene avhenger blant annet av lånenes kredittvurdering og forfall av lånene. Långivere har kredittrisiko og dekkes ikke av statens innskuddsgaranti.
** Forventet avkastning forutsetter en stor og veldiversifisert portefølje.
*** Gjennomsnittlig innskuddsrente representerer husholdningen sine totale midler i bankinnskudd fra februar 2021. Kilde: SSB.

Renteinntekter og kredittklasser

Man kan låne ut til seks ulike risikoklasser fra A-F, der A har lavest rente og risiko og F har høyest rente og risiko. Renten på lånet avhenger av betalingsevne og størrelse på lånebeløpet. Høyere lånebeløp tilsier høyere risiko, mens høyere betalingsevne tilsier lavere risiko.

For å dekke kostnadene ved å administrere låneforholdet tar Kredd tar et forvaltningsgebyr som beregnes ut fra overførte renteinntekter. Gebyret tilsvarer 0,55-1% i årlig forvaltningsgebyr avhengig av kredittklasse. Kredd tjener derfor kun penger hvis låntaker gjør opp for seg.

A
B
C
D
E
F
Rente
4.99%
5.99%
6.49%
7.49%
7.99%
8.49%
Gebyr til Kredd
0,55%
0,65%
0,70%
0,80%
0,90%
1,00%

Historisk avkastning

I grafen under kan du se utvikling i avkastning på alle Kredd sine lån siden oppstart. Avkastningen beregnes som renteinntekter av utestående lånebok i perioden.


Salg av lån ved mislighold

Dersom en låntaker misligholder lånet og gjentatte påminnelsesprosesser ikke har hatt ønsket effekt, har vi inngått en avtale med et selskap som kjøper den misligholdte gjelden. Dette betyr at du som investor er sikret deler av beløpet dersom en låntaker fremdeles ikke har betalt innen 61 dager. Beløpet man får for lånet avhenger av hvilken risikoklasse du har investert i, der du får mer igjen for et A-lån enn et F-lån.

Salgspriser finner du i tabellen under.

A
B
C
D
E
F
Salgssum
64%
64%
56%
53-56%
50-53%
50%

Spre investeringen over flere lån

Ikke putt alle eggene i en kurv. Ved å spre investeringen over flere lån reduseres risikoen for å tape penger. Investerer man alle pengene i to lån og én låntaker slutter å betale tilbake, risikerer man at halvparten av porteføljen går til mislighold. Sprer du heller investeringen din over f.eks 40 lån og en av låntakerne slutter å betale tilbake, har du fremdeles 39 låntakere som betaler hver måned.

Vi anbefaler at man investerer i minst 40 lån. Er det ikke 40 lån tilgjengelig på markedsplassen, så kan du starte med å investere i de lånene som ligger ute. Det blir fortløpende lagt ut nye lån. Det viktigste er at du over tid har nok lån i din portefølje. Husk også på at beløpet per lån bør være likt når du sprer investeringene dine.

Løpetid og tilbakebetaling

Alle lån som tegnes gjennom Kredd er annuitetslån med en løpetid fra  . Dette betyr at man mottar det samme beløpet hver måned gjennom perioden. Du er garantert ett års renteinntekter, ettersom dette er det tidligste tidspunktet en låntaker kan tilbakebetale lånet sitt.

Det er viktig at du har en horisont og forventinger om at utlånet ditt er bundet opp i 5 år. Du har i dag ikke noen mulighet til å videreselge kontrakten før et eventuelt mislighold, og låneforholdet er mellom långiver og låntaker.

Sikkerhet

Sikkerhet har høy prioritet hos oss og vi har gode rutiner som sørger for at det er trygt å være låntaker og långiver på plattformen. Vårt team har lang erfaring fra ulike deler av bransjen. Gode rutiner sørger for at det er trygt og sikkert å bruke Kredd.

Les mer om sikkerhet